Teknisk info


Nikasil behandlede byttesylindre.

Sylinderen har samme kvalitet og levetid som en nyprodusert. Den har et nytt belegg med riktig materiale og honings mønster som gjør at sylinderveggen får et optimalt oljesjikt som skåner mot kaldstartslitasje og beskyttelse under drift.

 

Et vanlig spørsmål som blir stilt oss er at det noen ganger oppdages små fordypninger i Nikasil og omtales ofte som porøsitet. Helt enkelt er det små luftbobler som innesluttes i sylinderen under støpningen og som kamufleres med etter sprøyting av aluminium for å gi en glatt overflate før belegning av Nikasil når sylinderen leveres til motorprodusenten. Når sylinderen gjennomgår en behandling med legging av ny Nikasil, kan denne aliminiumshinnen forsvinne i prosessen, dette resulterer i at disse fordypninger blir visuelt framtredende. Dette er kun kosmetisk og vil ikke påvirke funksjon, ytelse eller  levetiden til sylinderen. Man kan faktisk si at noe porøsitet forbedrer smørefilmen mellom stempel og sylindervegg. Alle sylindre levert av oss vil uansett garanteres mot materialfeil.

 

Før montering av en ny byttesylinder anbefales vasking med varmt såpevann. Honemønsteret holder på skitt og urenheter etter behandlings prosessen så vær nøye med rengjøring. Dårlig rengjøring kan føre til skjæring og/eller unormal slitasje. Etter rengjøring, bruk trykkluft for å tørke alle passasjer i sylinderen. Kontroller alle gjengede hull før montering og bruk evnt en korrekt gjengetapp for å friske opp gjenger. Vær nøye med å fjerne alle spon. Sjekk alltid at stempelringenes ende gap stemmer med fabrikantens anvisning. Gapet varierer fra produsent til produsent og måles ved at stempelringen føres ned i sylinderen, rettes inn ved å føre stempeltoppen inn i sylinderen. Åpningen på stempelringen måles så med et følerblad. Vær nøye med rengjøring og kontroll av alle pakningsflater før sylinderen monteres.

 

Husk å smøre rikelig med olje på stempelbolt og lager. Når låseringene for stempelbolt monteres husk disse skal monteres med at åpningen peker ned mot veivakslingen. Pass på at pil på stempeltopp peker riktig vei i forhold til fabrikantens anvisning. Bruk godt med olje når sylinderen føres ned over stemplet. Bruk korrekt moment i henhold til motorprodusentens anvisning på alle bolter. Roter motoren for hånd før den startes.

Når alle anvisninger er fulgt startes motoren som bør gå ubelastet 10 til 15 minutter på variabelt turtall. Dette for at stempelringene skal sette seg mot sylinderveggen. Deretter bør motoren kjøle seg helt ned, før bolter evnt skal etter trekkes.

 

Viktig. Bruk rent luftfilter under innkjøring. Sjekk at blandings forhold luft/drivstoff er korrekt. Hvis du har montert over dimensjonerte sylindre, husk at motoren må dyses om for ikke gå for magert.

 

Bytte veivaksling   

 

Våre bytteveivakslinger har gjennomgått en komplett demontering og gjenoppbygging. Alle deler er vurdert opp mot fabrikantens toleranser og bygget opp igjen med nye deler av beste kvalitet. Alle lager og råder er nye samt drev og tettinger.

Vær nøye med å kontrollere at veiv er korrekt. Sjekk plassering av kilespor og korrekt gjenge i begge ender ev veiv. Bytt alle veivtettinger som ikke er inkludert i veiv. Husk å smøre opp lager som må ha spesialfett. Dette kan kjøpes i vår nettbutikk.

Kontroller om det er skader i blokk etter et evnt havari. Kontroller nøye om det er sprekker i veivhus, bruk evnt en flyktig veske for å avdekke sprekker. Se nøye på opplagringer hvor hovedlager skal sitte.  Disse skal ikke ha spor etter vibrasjon fra lager eller polerte felter.

Mulig årsak til havari på veivaksling kan være en skadet variator. Også ubalanse i variator kan forårsake skader på veivaksling.

Kontroller om olje dyser og slanger er åpne, kontroller også oljepumpe. Vær nøye med rengjøring før sammen montering. Bruk et egnet pakning stoff på pakningsløse flater. Dette kan kjøpes i vår nettbutikk. Pass på at paknings stoff ikke kommer i oljekanaler mellom blokk halvdeler.

Bruk korrekt moment ved tiltrekking av bolter.

splash
splash

VAREMERKER


Cylmo AS
NO 981 111 389 Foretaksregisteret

Våre kjøpsbetingelser

Postadresse:
Box 4003 Angeltrøa
7457 Trondheim
E-post: shop@cylmo.no